ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (ล่าสุด)
 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

       1. กิจกรรมการเปิดพจนานุกรม ภาษาไทย
           ใช้พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554

       2. เปิด Dictionary  ภาษาอังกฤษ 
           ใช้ของ สอ เสถบุตร
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
   

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
 

จะดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

 

ในระหว่างวันที่  21 - 23  เดือน มกราคม  พ.ศ.2558

 

  ค่ายเปรมติณสูลานนท์   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง
 
     โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์   
     
     ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง คือ วิชาเอก ดนตรี และสังคมศึกษา
 
     คุณสมบัติ :  เพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
  
     สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 08-1047-5028 (ผอ.เมืองคร สิริสาร)
อบรมโครงการคุณธรรม - จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
 
        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหรองกุงศรี  จัวหัดกาฬสินธุ์
 
        จะดำเนินการจัดโครงการคุณธรรม - จริยธรรม
 
       ในระหว่างวันที่  18 - 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
 
       Iณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม