ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
136 หมู่ที่ 13   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
เบอร์โทรศัพท์ 0-81260-6221
Email : nongchumsang_nck@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน