ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (ล่าสุด)
 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

       1. กิจกรรมการเปิดพจนานุกรม ภาษาไทย
           ใช้พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554

       2. เปิด Dictionary  ภาษาอังกฤษ 
           ใช้ของ สอ เสถบุตร
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1217 ครั้ง