ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


            โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   จะดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  -    ธันวาคม  ๒๕๖๐  (  วัน    คืน)      ห้องประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    โดยพระวิทยากรจากศูนย์เผยแพร่พุทธธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)   อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 905 ครั้ง