ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งหยุดเรียน

         
       แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับท้องถิ่น   ระหว่างวันที่   5 - 8  กันยายน  2560  ณ   โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี    อำเภอคำม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนหลายรายการ   จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา  ดังกล่าว  

            จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

                                                                              งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 1571 ครั้ง