ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แบบ Block Couse

        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนิน "การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แบบ Block Couse" 
ประจำปีการศึกษา
 2560  

        ในระหว่างวันที่  12 - 16  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560      

        ณ  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    

 

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 660 ครั้ง