ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่   อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

          จะดำเนินการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2559   เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และรำลึกถึงบุญคุณของครู  ,  นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์

         ในวันที่  23  มิถุนายน  2559    ณ   หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 800 ครั้ง